Missie en visie – Tandartsenpraktijk van den Dorpel – Yerseke

Missie en visie

Visie

Ieder mens is uniek en waardevol. De gaven die een mens zijn toebedeeld vragen hem/haar verantwoordelijkheid die goed te bewaren en benutten. Onder die gaven valt het gebit met in ruimere zin alle structuren in en rond de mond die de functies van het gebit ondersteunen. Het gebit is veel méér dan een aantal tanden en kiezen om mee te kauwen. Een gezond en stabiel gebit kan het hele leven positief bijdragen aan het welzijn.

Missie

In onze tandartsenpraktijk willen we als kernwaarden kwaliteit en vertrouwen nastreven. Met kwaliteit bedoelen we dat met moderne apparatuur, materialen en behandelinzichten wordt gewerkt. En dat dan met grote zorg, aandacht en ervaring. Maar ook dat de tandheelkundige behandelingen alleen door een tandarts worden uitgevoerd. Het bijv. geven van verdoving en het beslijpen van gebitselementen zijn verrichtingen die in onze praktijk niet aan andere medewerkers worden gedelegeerd. Kwaliteit betekent ook minder tastbare zaken zoals tijd en persoonlijke aandacht.

Vertrouwen betekent dat we nastreven met u een langdurige goede wederzijdse verstandhouding op te bouwen en te handhaven. Met behalve interesse in uw gebitsconditie ook interesse in u als mens. En ook dat we waarmaken dat onze inzet voor uw mondgezondheid op uw unieke situatie toegesneden hoort te zijn met de wensen en mogelijkheden die u daarvoor aangeeft.