Afspraak maken – Tandartsenpraktijk van den Dorpel – Yerseke

Afspraak maken

Huisregels omtrent het maken en afzeggen van afspraken:

Afspraken maken

Voor het maken van afspraken (graag telefonisch s.v.p.) is de receptie geopend op: maandag t/m donderdag van 08.30 – 11.30 uur en van 13.15 – 16.00 uur.

Telefoonnummer praktijk Yerseke en Kruiningen: 0113 – 572565

Omdat wij een centrale met meerdere telefoonlijnen hebben, kan het voorkomen dat u moet wachten voordat u aan de beurt bent. Tevens willen wij u vragen bij wijziging van uw adresgegevens deze tijdig door te geven. Het is anderzijds ook van belang dat wij U telefonisch kunnen bereiken. Daarom willen we graag naast uw vaste nummer ook uw mobiele nummer aan uw gegevens binnen onze administratie toevoegen. Ook uw e-mailadres willen we toevoegen aan de persoonsgegevens, dat kan voor verzenden van een herinnering over uw afspraak, documenten en recepten van belang zijn.

Alle dringende pijnklachten die vóór 11:00 uur telefonisch worden gemeld zullen diezelfde werkdag in behandeling genomen worden op een tijdstip waar de agendaplanning ruimte voor geeft.

Bij minder dringende situaties zoals prothesedrukplaats, breuk van een vulling of andere ongemakken zal zo spoedig mogelijk de pijn of hinder in onderling overleg worden verholpen. Ook dan graag in het eerste deel van de morgenuren telefonisch afspreken.

Afspraken afzeggen

Indien u niet op uw afspraak kunt verschijnen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd (uiterlijk 24 uur van te voren), kunnen in rekening worden gebracht naar rato van de voor u gereserveerde tijd.